Jak wady wymowy wpływają na naukę czytania i pisania?

dziecko czyta książkęProblemy z nauką, niezrozumienie przez nauczycieli i członków grupy rówieśniczej, lęk przed zabieraniem głosu publicznie – wady wymowy mają poważne konsekwencje, dlatego, należy dołożyć wszelkich starań, aby wyeliminować na możliwie najwcześniejszym etapie.

Jak zauważa prof. Grażyna Miłkowska-Olejniczak w publikacji „Pedagogika wobec przemian oświatowych” aż 30 proc. dzieci, które podejmują naukę w szkole podstawowej ma problemy z wadami wymowy. Inne badania wykonane u dzieci w wieku przedszkolnym na Podkarpaciu wskazują na to, że 35 do 35 proc. najmłodszych zmaga się z tym problemem (badania przedstawione przez Uniwersytet w Preszowie, M. Wasylewicz, 2012). Przyczyniają się one do problemów w nauce, w tym zdobyciu umiejętności płynnego czytania i pisania. Seplenienie, zła wymowa głoski „r”, jąkanie – to najpowszechniejsze wady wymowy, z jakimi się stykamy. Brak odpowiedniej reakcji na wystąpienie takich wad może skutkować dysleksją, dysgrafią i dysortografią.

Gdy zauważymy, że nasze dziecko mówi w sposób niewyraźny, niezrozumiały i niepoprawny, to znak, że warto udać się do logopedy. Czasem nawet jedna wizyta może pomóc ustalić odpowiedni kierunek pracy nad usunięciem wad i poprawą jakości wymowy, tak, aby uniknąć sytuacji, w której dziecko „pisze tak, jak słyszy”.

Dziecko najpierw mówi, potem czyta i pisze

Nieżyjący już profesor logopedii i twórca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Leon Kaczmarek wskazał, iż wady wymowy mogą mieć bardzo różne przyczyny: mechaniczne (związane np. z budową języka czy wadami zgryzu), audiogenne (zaburzenia słuchu oraz analizy i syntezy słuchowej) oraz środowiskowe (np. przejmowanie wad wymowy od rodziców).

Zaburzenia analizy i syntezy słuchowej mogą mieć wpływ na naukę pisanie i czytania, ponieważ dziecko będzie pisało i czytało tak, jak słyszy. W konsekwencji może to doprowadzić do utrwalenia błędów i późniejsze problemy edukacyjne.

W naszym Centrum Logopetyczno-Terapeutycznym prowadzimy kompleksową terapię logopedyczną dla dzieci, prowadzoną przez wysoko wykwalifikowany zespół. Wszystkie badania odbywają się na miejscu, nie kierujemy pacjentów do innych placówek. Opieramy się na wynikach najnowszych badań.

Cechą wyróżniającą nasze centrum jest korzystanie z Metody Tomatisa, opartej na koncepcji profesora otolaryngologii, który badał relacje między słuchaniem a komunikowaniem się. W oparciu o badanie, ustalamy dla pacjenta szczegółowy program terapeutyczny.

Nie tylko dla dzieci

Prace nad jakością naszej wymowy, warto podjąć w każdym wieku. Jąkanie, problemy z wypowiadaniem się, mówienie zbyt szybko – te problemy mogą wpływać na nasze funkcjonowanie zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym i utrudniać pracę np. w obsłudze klienta, radiu czy jako nauczyciel.

Zachęcamy do zapoznania się naszym wpisem o dysleksji w szkole.