Cennik

Diagnoza, konsultacja, ocena do terapii

60 min

140 zł

Terapia logopedyczna

30 min

40 min

80 zł
100 zł

Diagnoza logopedyczna

 

140 zł

Diagnoza logopedyczna z wydaniem opinii   200 zł

Neurologopeda

40 min
60 min

100 zł
140 zł

Badanie psychologiczne

 

od 360 zł - 480 zł z wydaniem opinii.

Opinia psychologiczna

 

140 zł

Terapia Tomatis

90 min

120 zł

Terapia Biofeedback

 

100 zł

Badanie EEG w czuwaniu

 

230 zł

Badanie EEG we śnie naturalnym 

godz. 20:30

600 zł

Terapia logopedyczna z terapią uwagi słuchowej metodą Tomatisa

 

150 zł 

Zaświadczenie, opinia psychologiczna

 

120 zł