Zastosowanie testu uwagi słuchowej w przypadku dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu

dziecko i rodzicOd prawidłowego słyszenia dźwięków płynących z najbliższego otoczenia w dużej mierze zależy niezakłócony rozwój poznawczy dziecka. Czasami u dziecka z prawidłowo wykształconym aparatem słuchu może wystąpić problem nie tyle ze słyszeniem dźwięków, co z uwagą słuchową, która polega na świadomym odbieraniu bodźców dźwiękowych. Dowiedz się, jak w takim wypadku może pomóc metoda Tomatisa.

Na czym polega metoda Tomatisa?

Zakłócenia uwagi słuchowej u dziecka mogą wynikać z wielu różnych przyczyn, a ich konsekwencją mogą być takie problemy, jak: zaburzenia logopedyczne i komunikacyjne, trudności w czytaniu i pisaniu, problemy z koncentracją uwagi, a także poczucie lęku i niepokoju. Metodą, która pomaga w rozwiązywaniu problemów słuchowych poprzez intensywną integrację neurosensoryczną, jest metoda Tomatisa. Terapia z jej pomocą opiera się na trzech etapach: diagnozie, fazie pasywnej i fazie aktywnej. Pierwszy etap polega na badaniu przypominającym badanie audiologiczne, podczas którego wykonywane są testy uwagi słuchowej, a wśród nich m.in. : przewodnictwa kostnego, dyskryminacji wysokości dźwięków i lateralizacji słuchowej. Po ich przeprowadzeniu terapeuta układa spersonalizowany plan terapeutyczny dla konkretnego pacjenta.

Przydatność testu uwagi słuchowej w korygowaniu trudności rozwojowych dziecka

Testy uwagi słuchowej wykrywają zaburzenia w obszarach takich, jak: poczucie równowagi i schematu ciała, umiejętności grafomotoryczne, rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych, analiza i synteza słuchowa głosek, zapamiętywanie itp. Z tego względu są doskonałym narzędziem wskazującym, jakiego rodzaju zaburzenia przetwarzania słuchowego leżą u podstaw problemów z czytaniem i pisaniem u dziecka. Trening słuchowy będący kolejnym etapem pracy z pacjentem oddziałuje na plastyczność połączeń nerwowych oraz lepszą koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, dzięki czemu rozmaite trudności rozwojowe zostają skorygowane.