Jak dysleksja wpływa na umiejętności szkolne?

logopeda uczy dzieckoPolskie Towarzystwo Dysleksji definiuje to zjawisko jako „specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym”. Wśród rodzajów dysleksji rozwojowej możemy wyróżnić dysleksję (polegającą na specjalnych zaburzeniach czytania), dysortografię (która wyróżnia się problemami z opanowaniem poprawnej pisowni i wpływa na popełnianie błędów ortograficznych) oraz dysgrafię (polegającą na niskim poziomie graficznym pisma).

Do odmian dysleksji zalicza się również dyskalkulię (wyzwania stanowią wtedy nawet proste zadania matematyczne) oraz dysfonię, charakteryzującą się niewyraźnym, cichym mówieniem.

Według prof. Grażyny Krasowicz-Kupis z Instytutu Badań Edukacyjnych, cytowanej w „Dzienniku Gazecie Prawnej” na świecie z tym zaburzeniem zmaga się od 2 do 15 proc. uczniów i uczennic. Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej idą jeszcze dalej – ponad 10 proc. uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego posiadał specjalne zaświadczenie, wskazujące na występowanie różnych odmian dysleksji.


Z jakimi wyzwaniami w szkole mierzy się dziecko z dysleksją?

  • Niskie tempo czytania,
  • popełnianie błędów ortograficznych i gramatycznych,
  • nieczytelne pismo,
  • problemy z zapamiętywaniem zwrotów i słówek podczas nauki języków obcych

 – to tylko niektóre problemy z którymi muszą się mierzyć dzieci cierpiące na zaburzenia dysleksyjne.

Wyzwanie może stanowić zrozumienie długich tekstów, opanowanie materiału na matematykę, sporządzanie rysunków, map i diagramów na lekcjach przedmiotów ścisłych takich jak chemia, geografia czy matematyka. Czasem niektóre czynności będą wymagały więcej czasu i uwagi.

W naszym centrum prowadzimy terapię dla dzieci z dysleksją. W atrakcyjny i niemęczący sposób pracujemy z młodymi ludźmi, tak, aby za pomocą terapii zmniejszyć negatywny wpływ zaburzeń na rozwój dziecka i w efekcie poprawić osiągane wyniki oraz ułatwić nabywanie nowej wiedzy i umiejętności, sprawiając, by nauka nie była męczarnią.

Warto odpowiednio wcześnie zgłosić do nas, by zdiagnozować dziecko i dobrać odpowiednią terapię.

Polecamy również wpis o tym jak wady wymowy wpływają na naukę czytania.