NEUROLOGOPEDA – CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Neurologopeda zajmuje się terapią mowy u dzieci i osób niemówiących, ale też terapią karmienia u niemowląt. Jest specjalistą logopedii zajmującym się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Z leczenia u neurologopedy korzystają zarówno dzieci jak i dorośli.

Neurologopeda może prowadzić diagnozę i terapię osób mających problemy z tworzeniem i rozumieniem wypowiedzi, diagnozuje zaburzenia dotyczące aparatu mowy, ale też te pochodzenia neurologicznego. W diagnozie neurologopedycznej specjalista poddaje ocenie m.in.:

 1. u dzieci:
  • oddychanie,
  • napięcie mięśniowe okolicy oralnej,
  • odruchowe reakcje oralne,
  • budowę i funkcjonowanie aparatu mowy,
  • mowę bierną i czynną,
  • połykanie, gryzienie i żucie,
  • kompetencje komunikacyjne, językowe, funkcje poznawcze.
 2. u dorosłych:
  • mowę spontaniczną,
  • rozumienie mowy,
  • umiejętność nazywania,
  • umiejętność powtarzania,
  • umiejętności czytania i pisania.

 

WIZYTA U NEUROLOGOPEDY

Wizyta u neurologopedy zaczyna się od wywiadu z pacjentem lub (w przypadku dzieci) z rodzicem. Ma to na celu znalezienie przyczyn nieprawidłowości. Następnie specjalista poddaje ocenie wiele elementów, jak np. mowę spontaniczną, budowę i sprawność narządów artykulacyjnych, sposób oddychania i połykania, rozumienie mowy i koncentrację. Jeśli zachodzi potrzeba, pacjent kierowany jest na konsultację z foniatrą i ortodontą. Dzięki temu neurologopedia może postawić poprawną diagnozę i zaplanować terapię.

Po umówieniu wizyty w poradni logopedycznej, warto skompletować dokumentację medyczną, którą następnie należy zabrać na spotkanie z neurologopedą.