INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna to proces odbierania przez układ nerwowy informacji płynących z receptorów różnych zmysłów i wysłanie odpowiedniej reakcji. Kiedy mózg nie jest zdolny do wykonywania precyzyjnych czynności, jak np. malowanie i pisanie, mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej.

Kiedy można podejrzewać, że dziecko ma problemy z prawidłową integracją sensoryczną? Najczęstszymi objawami są:

  • nadwrażliwość na bodźce – unikanie fizycznej bliskości i dotyku, negatywna reakcja na głośne dźwięki;
  • zbyt mała wrażliwość na bodźce – poszukiwanie głośnych dźwięków, chęć mocnego przytulania, niezauważanie zadrapań, siniaków;
  • agresja – szybka frustracja, agresja w odpowiedzi na przytłoczenie odbieranymi bodźcami;
  • problemy z równowagą – częste upadki, potykanie się, obijanie się o meble, problemy ze swobodnym poruszaniem się;
  • opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych, jak np. problemy ze sznurowaniem butów, zapinaniem guzików, wycinaniem, rysowaniem po śladzie.

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego terapeutę, a do jej rozpoczęcia konieczne jest postawienie diagnozy przez specjalistę. Nie ma standardowego schematu leczenia zaburzeń integracji sensorycznej, ponieważ każdy przypadek jest inny. Specjalista stawiający diagnozę ocenia, który z systemów sensorycznych jest nadwrażliwy, a który podwrażliwy i zbiera informacje o funkcjonowaniu obszarów dotyczących koordynacji wzrokowo-ruchowej, ruchów gałek ocznych, odpowiedzi postularnych, planowania motorycznego.

W naszym Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym pomagamy dzieciom nie tylko z zaburzeniami integracji sensorycznej, ale też z innymi problemami przez wiele rodzajów terapii, jak na przykład terapia miofunkcjonalna, dla dzieci z ADHD i zaburzeniami koncentracji.