Diagnostyka psychologiczna

W naszym Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym zajmujemy się przeprowadzaniem specjalistycznych rozmów mających na celu zbadanie poszczególnych cech i stanów psychicznych pacjentów. Diagnostyka psychologiczna przeprowadzana jest przez doświadczonych psychologów i obejmuje testy, obserwację oraz wywiad psychologiczny, po którego zakończeniu pacjent otrzymuje pisemną opinię psychologa, zawierającą wyniki i opis przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące procesów dalszej terapii.

 

Jakie są cele przeprowadzania diagnostyki psychologicznej?

Podstawowym celem przeprowadzania diagnostyki psychologicznej jest próba dogłębnego poznania własnej osobowości, lepsze zrozumienie samego siebie i własnych zachowań, a także leczenie zaburzeń funkcji poznawczych pacjenta. Prawidłowo przeprowadzona rozmowa z psychologiem może również pomóc dzieciom mającym problemy w szkole objawiające się kłopotami z systematycznym uczeniem się czy zaburzeniami koncentracji. Diagnostyka psychologiczna jest zalecana także podczas terapii logopedycznej dzieci jąkających się lub odznaczających się nadpobudliwością (ADHD).

 

dłonie trzymają klocek w kształcie serca

 

Co można osiągnąć dzięki diagnostyce psychologicznej?

 Wyniki przeprowadzonych badań przez pracujących w naszym centrum psychologów pomogą pacjentom m.in. w:

  • poznaniu swoich mocnych i słabych stron, a dzięki temu stworzeniu profilu osobowościowego,
  • poznaniu swojego ilorazu inteligencji (IQ),
  • zrozumieniu własnych zachowań i nękających ich przez nie problemów,
  • rozpoznaniu zaburzeń osobowości,
  • wstępnym rozpoznaniu możliwych uszkodzeń układu nerwowego.

 

WSKAZANIA DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOSTYKI PSYCHOLOGICZNEJ DZIECKA

Wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki psychologicznej dziecka jest przede wszystkim uzasadnione podejrzenie, że mogą występować u niego całościowe zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm czy zaburzenia z deficytem uwagi, jak np. ADHD.

Poza tym diagnostyka psychologiczna dziecka jest zalecana, kiedy sprawia ono trudności wychowawcze w szkole i w domu lub gdy cierpi z powodu obniżonego nastroju będąc jednocześnie nadpobudliwe. Warto zdecydować się na taki krok również wtedy, kiedy problemy dziecka oddziałują na wiele sfer życia, czyli np. przyczyniają się do złych relacji z rówieśnikami i jednocześnie prowadzą do konfliktów rodzinnych.

W naszym Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym diagnozę psychologiczną wykonują doświadczeni specjaliści. Ważne, żeby była ona przeprowadzona dokładnie i skrupulatnie, ponieważ jest podstawą i pierwszym etapem terapii. Dzięki niej terapeuta ma pełny obraz poziomu funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące diagnostyki psychologicznej i pomożemy przygotować się do badania.