O mnie

Dr Małgorzata Kowalczyk
Neurologopeda i neuroterapeuta, oligofrenopedagog.


Doświadczenie

Posiadam bogate, ponad 20-letnie doświadczenie w terapii logopedycznej i działalności neuroterapeutycznej, korekcji wad wymowy oraz stymulacji rozwoju mowy u dzieci i dorosłych.

Prowadzę audioterapię metodą prof. Alfreda Tomatisa, która pomaga w leczeniu problemów z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych, jąkaniem, koncentracją czy trudnościami w nauce.

Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii, neurologopedii i pedagogiki specjalnej wykorzystuję po to, by pomagać Pacjentom w uzyskaniu zaskakujących efektów w mowie i rozwoju - nawet wtedy, gdy jest to bardzo trudne lub wydaje się niemożliwe.

Od 2018 roku jestem członkiem stowarzyszenia terapeutów metody prof. Alfreda Tomatisa oraz międzynarodowego stowarzyszenia MBL z siedzibą w Belgii.

 

Wykształcenie

Działania praktyczne wsparłam działaniami naukowymi, które sfinalizowałam pracą doktorską, poświęconą zagadnieniom diagnostyki i terapii dzieci ze spektrum autyzmu w 2008 roku.

Swoje doskonałe przygotowanie i wiedzę z zakresu logopedii, neurologii, psychologii oraz metodyki pracy z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju zawdzięczam doświadczeniu, jakie nabyłam w latach 2000-2008, pracując jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Zajmowałam się tam:

  • metodyką nauczania dzieci z zaburzeniami rozwoju i autyzmem,
  • opracowaniem najnowszych metod wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami naukowymi oraz autyzmem,
  • planowaniem pracy terapeutycznej,
  • przygotowaniem do niej pedagogów specjalnych i logopedów.

 

Centrum Terapeutyczno-Logopedyczne

Od 2008 roku prowadzę własne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Logopedyczne.

Wraz z zespołem specjalistów prowadzimy diagnostykę, terapie logopedyczne, terapię metodą prof. Alfreda Tomatisa oraz terapię EEG Biofeedback. Pomagamy pacjentom z takimi problemami, jak:

  • wady wymowy: jąkanie, afazja, rotacyzm, seplenienie, mowa bezdźwięczna,
  • autyzm, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera,
  • opóźniony rozwój mowy, mutyzm,
  • trudności w koncentracji, uwadze słuchowej, czytaniu i pisaniu,

Cenimy sobie jakość i stawiamy na efekty oraz doświadczenie. Zatrudniam specjalistów z wielu dziedzin: logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów SI, psychoterapeutów. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc rodzicom i wspomóc rozwój każdego dziecka, bez względu na jego trudności i ograniczenia. Nasze Centrum zostało stworzone dla dzieci i z myślą o nich.

 

dr Małgorzata Kowalczyk