O mnie

dr Małgorzata Kowalczyk

Dr Małgorzata Kowalczyk

Neurologopeda i neuroterapeuta, oligofrenopedagog


Doświadczenie

Posiadam bogate, ponad 20-letnie doświadczenie w terapii logopedycznej i działalności neuroterapeutycznej, korekcji wad wymowy oraz stymulacji rozwoju mowy u dzieci i dorosłych.

Prowadzę audioterapię metodą prof. Alfreda Tomatisa, która pomaga w leczeniu problemów z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych, jąkaniem, koncentracją czy trudnościami w nauce.

Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii, neurologopedii i pedagogiki specjalnej wykorzystuję po to, by pomagać Pacjentom w uzyskaniu zaskakujących efektów w mowie i rozwoju - nawet wtedy, gdy jest to bardzo trudne lub wydaje się niemożliwe.

Od 2018 roku jestem członkiem stowarzyszenia terapeutów metody prof. Alfreda Tomatisa oraz międzynarodowego stowarzyszenia MBL z siedzibą w Belgii.

 

Wykształcenie

Działania praktyczne wsparłam działaniami naukowymi, które sfinalizowałam pracą doktorską, poświęconą zagadnieniom diagnostyki i terapii dzieci ze spektrum autyzmu w 2008 roku.

Swoje doskonałe przygotowanie i wiedzę z zakresu logopedii, neurologii, psychologii oraz metodyki pracy z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju zawdzięczam doświadczeniu, jakie nabyłam w latach 2000-2008, pracując jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Zajmowałam się tam:

 • metodyką nauczania dzieci z zaburzeniami rozwoju i autyzmem,
 • opracowaniem najnowszych metod wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami naukowymi oraz autyzmem,
 • planowaniem pracy terapeutycznej,
 • przygotowaniem do niej pedagogów specjalnych i logopedów.

 

Centrum Terapeutyczno-Logopedyczne

Od 2008 roku prowadzę własne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Logopedyczne.

Wraz z zespołem specjalistów prowadzimy diagnostykę, terapie logopedyczne, terapię metodą prof. Alfreda Tomatisa oraz terapię EEG Biofeedback. Pomagamy pacjentom z takimi problemami, jak:

 • wady wymowy: jąkanie, afazja, rotacyzm, seplenienie, mowa bezdźwięczna,
 • autyzm, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera,
 • opóźniony rozwój mowy, mutyzm,
 • trudności w koncentracji, uwadze słuchowej, czytaniu i pisaniu,

Cenimy sobie jakość i stawiamy na efekty oraz doświadczenie. Zatrudniam specjalistów z wielu dziedzin: logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów SI, psychoterapeutów. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc rodzicom i wspomóc rozwój każdego dziecka, bez względu na jego trudności i ograniczenia. Nasze Centrum zostało stworzone dla dzieci i z myślą o nich.

 


 

Emilia Głowacz

Emilia Głowacz

Logopeda, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy

 

Doświadczenie

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wyznaję zasadę holistycznego podejścia do Pacjenta. Podczas pracy wykorzystuję różne techniki terapeutyczne. Swoją pracę zawsze dostosowuję do potrzeb i możliwości pacjenta.

 

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

 • Wydawnictwo WIR, Piotr Jaworski
  Podstawy karmienia terapeutycznego.
  Diagnoza i terapia żuchwy.
 • Program szkoleniowy dr Anny Regner: moduł 1
  Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych
 • FizjoSpot dr Martyna Brychcy
  Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii.
 • Instytut Edukacji Logopedycznej
  Nadmierne ślinienie się — techniki terapeutyczne.
 • Centrum NSL – Magdalena Mazur
  „Dyzartria wyzwaniem logopedy”.
 • Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
  Terapia NeuroTaktylna poziom 1.
 • Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS
  Wykorzystanie terapii logopedycznej w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS
  Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Centrum Szkoleń "Logo-motywa"
  Strategiczna metoda usprawnienia realizacji fonemów w dyslalii obwodowej.
 • Pracownia Edukacji Psychologicznej Dariusz Okrzesik
  Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

 


 

Karolina Cabaj

Karolina Cabaj

Psycholog, logopeda oraz Trener Treningu Umiejętności Społecznych.

 

Doświadczenie

 • Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin z trudnościami.
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i ich rodzinami – prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi oraz tworzenie i prowadzenie warsztatów dla rodziców.
 • Przeprowadzanie badań psychologicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Realizowanie zajęć z dziećmi z: deficytami poznawczymi, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w zachowaniu.
 • Prowadzenie zajęć logopedycznych.

 

W Centrum Terapeutyczno-Logopedycznym zajmuje się:

 • przeprowadzaniem badań psychologicznych;
 • prowadzeniem zajęć indywidualnych z dziećmi (w zakresie trudności psychologicznych oraz logopedycznych);
 • rozwijaniem prawidłowych umiejętności społecznych.

 

Wykształcenie

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – logopedia.

Swoje kompetencje wciąż podnosi uczestnicząc w szkoleniach, między innymi: dwustopniowe szkolenie na Trenera Umiejętności Społecznych, Metoda SMURF (prof. Pluty Wojciechowskiej), Stosowana Analiza Zachowań (kurs III stopniowy), AAC – Alternatywne Metody Komunikacji, Aspekt zaburzeń sensorycznych w terapii logopedycznej.

W swojej pracy stawia przede wszystkim na indywidualne podejście do pacjenta (dostosowanie form i metod pracy do jego potrzeb) oraz interdyscyplinarną współpracę specjalistów i rodziców.

 


 

Marta Cedro

Marta Cedro

 • Oligofrenopedagog – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Pedagogika specjalna – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Pedagogika specjalna – logopedia szkolna i przedszkolna.
 • Integracja sensoryczna.
 • Terapia ręki – wykorzystanie elementów terapii ręki do pracy wspierającej umiejętności grafomotoryczne dzieci.
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

 

Wykształcenie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

 

Doświadczenie

 • Kilkuletnia praca z dziećmi z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i zespołu Aspergera – prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi.
 • Rozwijanie prawidłowych umiejętności społecznych.
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych.
 • Terapeuta integracji sensorycznej.
 • Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem i z zespołem Aspergera.

 


 

Monika Swat

Psycholog i pedagog

Jestem psychologiem i pedagogiem, posiadam również kwalifikacje z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz edukacji wczesnoszkolnej.

 

Wykształcenie

Swoje wykształcenie z zakresu pedagogiki i psychologii zdobywałam na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę, studiując pedagogikę specjalną, która pozwoli mi lepiej pracować z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju.

 

Doświadczenie

Od kilku lat zdobywam doświadczenie w pracy z dziećmi, pracując w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Najważniejsze w mojej pracy jest to, aby każde dziecko czuło się bezpieczne, ważne i wyjątkowe.

 


 

Ewelina Jaślan-Klisik

Magister pedagogiki w zakresie sztuk plastycznych.
Ilustratorka książek dla dzieci.

 

Wykształcenie

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Ukończone kursy i szkolenia m.in.: Terapia ręki w terapii zajęciowej, Choreoterapia i taniec terapeutyczny, Integracja Sensoryczna w terapii zajęciowej, Praca z dzieckiem z autyzmem, Bajkoterapia w praktyce.
Obecnie poszerzam swoje kompetencje w szkole kształcącej w zawodzie terapeuty zajęciowego oraz na kursach doszkalających.

 

Doświadczenie

Kilkuletnia praca z dziećmi - prowadzenie zajęć o charakterze plastycznym i artystycznym z dziećmi.
W swojej pracy korzystam z wielu metod, które dostosowuję do potrzeb pacjenta. Staram się, aby dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w moich zajęciach.