Jak rozpoznać czy dziecko ma zaburzenia słuchowe?

Zaburzenia słuchowe u dzieci to poważny problem, który ma niekorzystne konsekwencje dla ich rozwoju. Ich wczesne rozpoznanie jest zatem kluczem do uniknięcia trudności w późniejszym okresie życia. Dlatego w przypadku podejrzenia, że nasze dziecko cierpi na zaburzenia słuchowe, należy przeprowadzić szczegółową diagnostykę w tym zakresie.

Jakie objawy sugerują zaburzenia słuchu obwodowego i centralnego?

Zaburzenie słuchu obwodowego to schorzenie polegające na uszkodzeniu narządu słuchu, a w konsekwencji na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Objawami tego schorzenia jest to, że dziecko nie słyszy lub przejawia niższą wrażliwość na dźwięki z otoczenia. Występują jednak sytuacje, kiedy część obwodowa narządu słuchu pracuje prawidłowo, a mimo to u dziecka występują poniższe niepokojące oznaki:

  • problemy ze zrozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy,
  • problemy ze zrozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń,
  • trudność z rozumieniem wypowiedzi, gdy dokoła panuje gwar,
  • problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi na zadaniu,
  • trudności w uczeniu się,
  • częste błądzenie myślami,
  • problemy w kontaktach z rówieśnikami.

badanie słuchu

W takich wypadkach możemy mieć do czynienia z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Wynikają one z nieprawidłowej pracy zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego. Szacuje się, że 30% dzieci z dysleksją oraz do 50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu typu centralnego, jest to więc poważny problem w kontekście dalszej nauki dziecka i jego osiągnięć edukacyjnych.

Jak wyleczyć zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Zarówno diagnozie, jak i terapii przetwarzania słuchowego służy metoda Tomatisa. W ramach tej metody w fazie diagnostycznej wykonywane są testy uwagi słuchowej, a na kolejnych etapach przeprowadza się u dziecka intensywną integrację neurosensoryczną z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i indywidualnie dobranych do każdego pacjenta technik terapeutycznych.