Jak wspierać od niemowlęcia rozwój mowy u dziecka?

dziecko i rodzic siedzą przy stoleMowa u dzieci rozwija się głównie poprzez kontakt z rodzicem czy opiekunem, dlatego tak ważne jest, aby dysponował on odpowiednią wiedzą w zakresie jej wspierania u swojej pociechy. Kluczowe jest, aby już od urodzenia dziecka zadbać o odpowiednie warunki, które będą stymulować rozwój mowy i zapobiegną nieprawidłowościom w tym zakresie. Jeżeli jednak problemy się pojawią, warto wiedzieć, że można je skorygować poprzez  skorzystanie z terapii logopedycznej.

Jakie zachowania stymulują rozwój mowy u dziecka?

Z całą pewnością jednym z najważniejszych zachowań jest rozmowa. Godne polecenia jest opisywanie, co aktualnie robi rodzic lub dziecko i co dzieje się dookoła.  Mówiąc do dziecka używaj prostego, zrozumiałego słownictwa. Nawet jeżeli dziecko jest za małe, aby Ci odpowiedzieć, nie wahaj się zadawać mu pytań. Takie zachowanie będzie skłaniało dziecko do kontaktu i próby udzielenia odpowiedzi, nawet jeżeli będzie to tylko charakterystyczne dla wczesnego etapu rozwoju mowy tzw. głużenie czy gaworzenie.

Stosuj bogatą mimikę i gestykulację, a także utrzymuj kontakt wzrokowy. W ten sposób ułatwisz dziecku zrozumienie komunikatów, jakie do niego kierujesz, a także pogłębisz więź psychologiczną między Wami.

Ważne jest także, aby codziennie czytać dziecku rozmaite opowieści i historie. Robiąc to, staraj się modulować ton głosu, aby wzbudzić jego zainteresowanie. Zaangażuj dziecko w rozpoznawanie obrazków i uczenie się dzięki temu nowych słów. Staraj się dostarczać mu także wielu bodźców słuchowych i zachęcaj do skupiania się na nich.

Kiedy warto udać się do logopedy?

Jeżeli masz wątpliwości, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo, być może warto udać się do logopedy. Specjalista ten będzie w stanie ocenić, czy nie występuje opóźnienie w rozwoju mowy lub inne zaburzenia komunikacji, a jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to pomoże on zdiagnozować, co jest jej przyczyną i jak można temu zaradzić, stosując odpowiednio dobraną terapię.