Terapia dzieci z dysleksją

W naszym Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym zajmujemy się przeprowadzaniem terapii dzieci z dysleksją. Do współpracy zapraszamy rodziców z dziećmi mającymi problemy z czytaniem i pisaniem lub inne trudności w szkole objawiające się problemami w nabywaniu nowej wiedzy.

 

Jakie są najczęstsze objawy dysleksji?

Dysleksja to częsta przypadłość dotykająca średnio co dziesiątego ucznia w Polsce - 10-15% wszystkich dzieci w wieku szkolnym w naszym kraju ma potwierdzoną dysleksję. Pomimo stosowania standardowych metod nauczania dzieci dyslektyczne mają specyficzne trudności z prawidłowym czytaniem i pisaniem, a także kłopoty z rozwiązywaniem prostych zadań matematycznych. Przyczyny powstawania tego zaburzenia rozwojowego nie są do końca ustalone, choć najczęściej uważa się, że mają one podłoże genetyczne. Do najczęstszych objawów dysleksji rozwojowej należy zaliczyć:

 

dziecko na zajęciach z logopedą

 

  • dysortografię (kłopoty z prawidłowym pisaniem, mylenie liter, liczne błędy ortograficzne),
  • dysgrafię (niestaranne i nieczytelne pismo),
  • dysleksję (kłopoty z prawidłowym czytaniem, czytanie wolne, niepewne, brak rozumienia czytanego tekstu),
  • dyskalkulię (kłopoty z nabywaniem podstawowej wiedzy i rozwiązywaniem prostych równań matematycznych).

 

W jaki sposób pomóc dziecku mającemu dysleksję?

Podczas prowadzonych przez nas terapii dzieci z dysleksją staramy się w jak najbardziej efektywny sposób pomóc dzieciom dotkniętych zaburzeniami związanymi z opóźnionym rozwojem mowy. Podczas pracy kładziemy nacisk na ćwiczenia ogólnorozwojowe, które angażują zarówno wzrok i słuch dziecka, jak i funkcje motoryczne. Prowadzone przez nas zajęcia są atrakcyjne i nie powodują uczucia znużenia wśród pacjentów. Warto pamiętać, że objawów wynikających z zaburzeń dyslektycznych nie można w całkowitym stopniu wyeliminować, ale można je w dużej mierze zredukować, dzięki odpowiednio dobranej terapii. Zapraszamy do kontaktu i umówienia wizyty w naszym gabinecie.