Terapia logopedyczna dzieci i dzieci z niepłynnością

W naszym Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym zajmujemy się przeprowadzaniem terapii logopedycznej. Celem tego rodzaju terapii jest poprawienie i usprawnienie działania aparatu mowy wśród pacjentów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych pracujący w naszym centrum logopedzi wyrównują opóźnienia rozwojowe mowy, uczą alternatywnych sposobów komunikowania się poprzez zastosowanie metod wspierających wykształcenie mowy, a także uczą na nowo mowy, która się odkształciła lub całkowicie zanikła w wyniku np. udaru mózgu czy innych chorób.

Zakres naszych usług obejmuje diagnostykę zaburzeń przetwarzania słuchowego, rehabilitację i leczenie dzieci odznaczających się zaburzeniami w rozwoju mowy i koncentracji, a także przeprowadzanie kompleksowej terapii logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi oraz terapii dla dzieci jąkających się. Nasze centrum specjalizuje się w leczeniu logopedycznym realizowanym za pomocą Metody Tomatisa.

 

logopeda uczy wymowy alfabetu

 

Czym jest logopedia?

Logopedia to nauka, której zadaniem jest kształcenie prawidłowej wymowy, usuwanie wad oraz zaburzeń w niej występujących, a także uczenie mowy w wypadku jej braku lub utraty. Mowa to główny środek porozumiewania się w relacjach międzyludzkich, dlatego jej prawidłowy rozwój ma kolosalny wpływ na rozwój człowieka. Rozwój mowy powinien zostać zakończony po ukończeniu wieku przedszkolnego, czyli 6 lat. W tym wieku dziecko powinno być gotowe do rozpoczęcia nauki szkolnej.

 

Kiedy warto zgłosić się do logopedy?

O rozwój mowy dziecka w początkowych latach jego życia muszą zadbać rodzice. Jeśli tylko w sposobie porozumiewania się przez dzieci coś ich niepokoi - dziecko używa słów, których nie można zrozumieć, mówi mało i niewyraźnie artykułuje lub ma mały jak na swój wiek zasób słownictwa – należy umówić się na badanie logopedyczne. Czasami problemy z prawidłową wymową dziecka wynikają ze zwykłego wstydu i wycofania, innym razem mogą mieć zupełnie inne podłoże. Bez względu na to, z jakiego powodu rozwój mowy dziecka nie jest prawidłowy, warto skonsultować się z logopedą.

 

Surdologopedia

Niedawno skład naszego zespołu zasilił doświadczony surdologopeda. Dzięki temu możemy Państwu zaproponować terapię logopedyczną dla dzieci z niedosłuchem. Terapia prowadzona pod okiem tego specjalisty pozwala na korektę już posiadanych, a także rozwijanie nowych sprawności językowych związanych ze słuchem. Ten rodzaj terapii nie tylko odpowiednio rozwija mowę u dzieci, ale również pozwala im na zwiększenie swojej pewności siebie oraz pełną akceptację własnego ja.