Metoda Tomatisa

Przez lata praktyki zdobyliśmy potrzebne doświadczenie, by przeprowadzać z dziećmi terapię Metodą Tomatisa, która swoją nazwę zawdzięcza nazwisku francuskiego profesora otolaryngologii, Alfreda Tomatisa. W połowie lat 50. ubiegłego wieku zajął się on kompleksowym badaniem relacji, jakie zachodzą między uchem a głosem, czyli badaniem przebiegu relacji między słuchaniem a komunikowaniem się. Dzięki zebranym przez niego informacjom, współczesna pedagogika może przeciwdziałać problemom dzieci mającym swoje podłoże w zaburzonej uwadze słuchowej.

 

Na czym polega Metoda Tomatisa?

Metoda Tomatisa polega na rozwiązywaniu problemów słuchowych poprzez intensywną integrację neurosensoryczną. Możliwe jest to dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu oraz zastosowaniu odpowiednio dobranych, indywidualnych technik terapeutycznych. Prawidłowo przeprowadzona terapia umożliwia dzieciom efektywne odbieranie bodźców dźwiękowych i rozwiązuje ich problem z komunikacją, a co za tym idzie podnosi poziom prawidłowego rozwoju oraz poprawia ich ogólne zachowanie.

 

dziecko ze słuchawkami na uszach

 

uśmiechnięte dziecko ze słuchawkami na uszach

Wskazania do zastosowania metody Tomatisa

Terapia Tomatisa jest wskazana w przypadku:

  • dysleksji,
  • problemy w nauce związane z koncentracją,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • nadpobudliwość psychoruchowa,
  • problemy z prawidłową mową i jąkanie,
  • depresja,
  • problemy z nauką języków obcych,
  • zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

 

 

Etapy terapii

Terapia przy użyciu Metody Tomatisa najczęściej opiera się na trzech etapach: diagnozie, fazie pasywnej i fazie aktywnej. Pierwszy etap polega na badaniu uwagi słuchowej dziecka, które wykonywane jest przy użyciu specjalnie skalibrowanego audiometru. Dlatego też badanie to nazywane jest diagnozą audiolaterometryczną. Pozwala ono określić zdolność dziecka do odpowiedniego odbierania bodźców słuchowych. Podczas badania, które przypomina badanie audiologiczne, wykonywane są testy uwagi słuchowej obejmujące testy przewodnictwa kostnego, dyskryminacji wysokości dźwięków i lateralizacji słuchowej. Czas trwania pełnego badania to około 40 minut. Po jego zakończeniu terapeuta ocenia stan pacjenta pod kątem psycho-fonologicznym oraz układa spersonalizowany program terapeutyczny.

Szczegółowa oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

kobieta podczas badania głowy

pracownia eeg

kobieta siedzi przed laptopem

biofeedback

kobieta i chłopiec podczas zajęć

Diagnostyka psychologiczna